A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старосалтівська громада
Харківська область, Чугуївський район

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади)

Додаток 1

до рішення Старосалтівської селищної ради

від _______________№_____________

 

ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (ОТГ)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) (далі за текстом – Порядок) розроблений відповідно до вимог правових норм, які містяться в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2.Цей Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням, розрахунку розміру, використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

1.3.Термін і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.

1.4.У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.

1.5.Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва, які здійснюють на території  Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади9 діяльність зі створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів на території Старосалтівської селищної ради, але які до дня набрання чинності даним Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників, визначених п.2.7. цього Порядку, та тих, які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури  згідно з Порядком, що діяв раніше.

1.6.Пайова участь є обов’язковим внеском, яки замовник має сплатити до бюджету Старосалтівської селищної ради, крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.

1.7.Платниками пайового внеску є замовники будівництва (фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.

1.8.Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів , можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Старосалтівської селищної ради.

 

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СТАРСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2.1.Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території Старосалтівської селищної ради, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Старосалтівської селищної ради, крім випадків, передбачених пунктом 2.5. цього Порядку.

2.2.У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.3.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради сплачують  в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем.

2.4.Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

2.5.Замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради у разі будівництва:

1)об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2)будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3)будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4)індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5)об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6)об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7)об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8)об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

9)об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

2.6.Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових на нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради та випадків, передбачених пунктом 3.4. цього Порядку.

2.7.Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СТАРСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1.Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради визначається у договорі, укладеному з Старосалтівською селищною радою (відповідно до встановленого  селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2.Величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради в кожному випадку визначається комісією з питань ______________________________ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Старосалтівською селищною радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

3.3.За результатами розгляду комісії складається розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради. Результатом розгляду комісії є висновок та розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради, що є підставою для укладення договору та невід’ємною частиною договору.

3.4.У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3.5.Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань складає ___ відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для житлових будинків, нежитлових будівель та споруд.

3.6.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури селищної ради визначається за формулою:

Z=( X – Взд – Вбм – Вім ) x Y,

де Х – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

Y – розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради– відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 4.3. цього Порядку;

Z – величина пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради – сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

Взд – витрати,пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд  та транспортних комунікацій.

3.7.Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури ( крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та /або об’єкти разом з документацією передаються у комунальну власність громади в особі Старосалтівської селищної ради.

3.8.У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради, селищна рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради.

3.9.У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених рішенням Старосалтівської селищної ради нормативів для одиниці створеної потужності.

3.10.У випадку, передбаченому пунктом 3.9. цього Порядку, величина пайової участі у розвитку і Старосалтівської селищної ради визначається за формулою:

( O x S – Взд – Вбм – Вім ) x Y = Z

де О – опосередкована вартість спорудження житла (об’єктів соціального призначення), затверджена Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за 1 кв. м загальної площі;

S – загальна площа об’єкта будівництва;

Y – розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5. цього Порядку;

Z – величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради – сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до цільового фонду місцевого бюджету; 

Взд – витрати,пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд  та транспортних комунікацій.

 

4. ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ  УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СТАРСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

4.1.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади0 – договір, укладений Старосалтівською селищною радою із замовником об’єкта будівництва ( далі Договір про пайову участь ).

4.2.Замовник об’єкта будівництва зобов’язаний звернутися до Старосалтівської селищної ради із заявкою про укладання договору про пайову участь.

4.3.До заяви замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками:

- документ, що підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація з техніко-економічними показниками;

- засвідчена у встановленому законом порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

- документ, що підтверджує витрати на придбання та виділення земельної ділянки ( у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки;

- документ на право виконання будівельних робіт;

- інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Старосалтівської селищної ради.

4.4.Заява з доданими документами про укладання договору про пайову участь може бути подана представником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

4.5. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

4.6.Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе замовник.

4.7.Подана Заява з доданими до неї документами направляється до секретаря комісії для підготовки на розгляд комісії з питань визначення пайової участі для визначення величини пайової участі та складання проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

4.8.Розрахунок величини пайової участі та проекту договору про пайову участь у розвитку Старосалтівської селищної ради готуються секретарем комісії з ___________________________.

4.9.Проект договору про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання.

4.10.Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

4.11.Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

4.12.Проект відповідного договору готується секретарем комісії ___________________в двох примірниках та надається на підпис замовнику і селищному голові.

4.13.Видача замовнику укладеного договору здійснюється секретарем комісії ________________.

4.14.Другий екземпляр укладеного договору разом з документами направляється секретарем комісії з __________________до відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку Старосалтівської селищної ради, що здійснює контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради, для зберігання та подальшого використання.

 

5. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

СТАРСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.1.Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради полягає у перерахуванні замовником коштів до соціального фонду місцевого бюджету.

5.2. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання термінів укладення Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

6.2.Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.

6.3.У разі прострочення термінів сплати, визначених Договором про пайову участь:

- замовник несе відповідальність згідно з мовами укладеного Договору про пайову участь та сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі не менше ніж 0,1% в день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що нараховується на суму простроченої заборгованості;

- розмір несплаченої частини пайової участі замовника коригується відповідно до умов Договору про пайову участь на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в договорі та на величину штрафних санкцій, передбачених Договором.

 

7. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ

7.1.Контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради здійснюється відділом бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку.

7.2.Організаця претензійно-позовної роботи, пов’язаної із забезпеченням виконання замовником зобов’язань щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (за результатами моніторингу), покладається на юридичний відділ селищної ради.

7.3.Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради, вирішують у судовому порядку.

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Старосалтівської селищної ради  

від _________________№______

 

 

 

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів

Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади)

 

«____»____________________20___р.                                                                             смт_______________

 

Старосалтівська селищної ради  рада, в особі селищного голови_________________________________,

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який          

                                                                 уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі __________________________________, з другого боку (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1.Предметом Договору є пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2.Назва та місце розташування об’єкта містобудування _____________________________________:

_________________________________________________________________________________________;

     1.3.Цільове призначення об’єкта містобудування:____________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

 

 1. Сума договору та умови оплати

2.1.Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради у розмірі ____________грн. єдиним платежем до спеціального фонду місцевого бюджету з призначенням платежу: «Пайова участь», відповідно до розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (додається) у строк «____»_________________20____року.

2.2.Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3.Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  Старосалтівської селищної ради.

2.4.Сплата коштів (пайової участі) Замовником на розвиток інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок №_________________, УДКС України у м.______________, МФО___________, ОКПО______________, код класифікації доходів ________________, з призначенням платежу: «Пайова участь»(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

 

 1. Права і обов’язки Сторін

3.1.Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього Договору, до  «____»_________________20___ єдиним платежем.

3.2.У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до  ___________ міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3.Комісія з питань _____________________ продить розрахунок пайового внеску та затверджує його, що є невід’ємним додатком до цього договору.

 

4.Відповідальність Сторін та вирішення спорів

 

4.1.Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2.Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3.У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради Замовник сплачує пеню  в розмірі 0,1% від загальної суми пайової участі, визначеної п.2.1. розділу 2 Договору, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання, або на день його погашення. Розрахунок пені здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день погашення.

4.4.У випадку надання недостовірних даних проектно-кошторисної вартості об’єкта будівництва для розрахунку розміру пайової участі Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі суми, не заявленої до вартості об’єкта містобудування.

4.5.Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.

4.6.У разі невиконання «Замовником» будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і  розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради щодо перерахування в повному обсязі коштів селищна рада здійснює необхідні заходи примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

5.Інші умови

 

5.1.Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому прядку.

5.2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3.Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору майнових прав Сторони одна до іншої претензій не мають.

5.4.Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку Старосалтівської селищної ради.

5.5.Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6.Додатки до Договору:

- Розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

 

6.Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

 

«Старосалтівська селищна рада»                                                                «Замовник»

_____________________________                                                              __________________________

_____________________________                                                              __________________________

_____________________________                                                              __________________________

_____________________________                                                              __________________________

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта

«Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради

(об’єднаної територіальної громади)»

 

            Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії _____________ селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської об’єднаної територіальної громади».

            Проблема – законодавчо не врегульовано порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади), що передбачено статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

            Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшого оновлення. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території  населених пунктів Старосалтівської селищної ради дають можливість зменшити витрати місцевого бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

 

2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

            Згідно ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і  використання коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або шляхом внесення змін до них

            Для регулювання питання залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради з урахуванням змін в законодавстві, процесів децентралізації та економічних показників необхідно розробити новий Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

4.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

            Впровадження порядку залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Старосалтівської селищної ради забезпечить застосування прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків забудовників та контролю по їх сплаті.

            Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосовуємо метод аналізу вигод і витрат.

            Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

 • місцева влада;
 • замовники на будівництво (реконструкцію, реставрацію);
 • населення Старосалтівської селищної ради

Таблиця витрат:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

1.Створення нових та реконструкція діючих об’єктів інфраструктури.

2.Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території Старосалтівської селищної ради (ОТГ).

3.Збільшення рівня надходжень коштів у місцевий бюджет за рахунок визначення розмірів внесків забудовників на розвиток.

4.Підвищення позитивного іміджу влади з приводу підвищення прозорості процедур залучення коштів забудовників.

1.Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акта.

2.Витрати щодо забезпечення укладення договорів та контролю за їх виконанням.

Замовники на будівництво

Підвищення інформованості щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити

1.Сплата пайової участі

Населення

 

Покращення соціальної інфраструктури населених пунктів  Старосалтівської селищної ради (ОТГ) за рахунок внесених коштів на розвиток

 

-

 

            Вигоди сфери інтересів органу місцевого самоврядування: поповнення місцевого бюджету.

            Вигоди сфери інтересів суб’єктів господарювання: врегулювання відносин, що виникають у процесі забудови земельної ділянки населених пунктів Старосалтівської селищної ради та у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

5.Цілі державного регулювання

            Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

            Основними цілями державного регулювання є:

- забезпечення  прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів;

- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Старосалтівської селищної ради;

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

- сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради та їх благоустрою.

 

6.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Процес децентралізації поставляє нові потреби у прийнятті регуляторного акта, який буде встановлювати однакові правила на території всіх населених пунктів Старосалтівської селищної ради, внаслідок чого альтернативних способів не існує, окрім прийняття вказаного регуляторного акта.

 

7.Переваги обраного способу досягнення цілей

            Запропоноване регулювання забезпечить уніфікований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (ОТГ) із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

 

8.Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

            Механізмом досягнення цілей регулювання є:

            - введення порядку залучення Старосалтівською селищною радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади), який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

            - чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і  розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради;

            - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради;

            - чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

 

9.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

у разі прийняття регуляторного акта

            Залучення замовників на будівництво (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об’єктів інфраструктури всіх  населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

            Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

10.Витрати, необхідні для досягнення поставлених цілей

            Впровадження вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету, немає необхідності створювати нові робочі місця, оскільки здійснюється в межах повноважень відповідних органів.

 

11.Обґрунтування того, що отримані вигоди виправдовують витрати

            Очевидними є вигоди влади та населення Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади), які за рахунок впорядкування механізму внесення коштів на розвиток отримають можливість використовувати їх для будівництва інженерно-транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

 

12.Можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

            Орган місцевого самоврядування не обмежений в можливості прийняття вказаного регуляторного акта, виконання якого не потребує додаткових витрат. Для суб’єктів господарювання запропоновані ставки пайової участі є найбільш вигідними, оскільки пайова участь є обов’язком кожного забудовника, окрім тих, які чітко зазначені в законі, а розмір запропонованої ставки пропонується на мінімально дозволеному рівні, що не покладатиме на забудовників надмірних витрат.

 

13.Ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

            Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні провадити або виконувати ці вимоги, оцінюються вище середнього.

 

14.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

            Термін дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

15.Показники результативності регуляторного акта

            1.Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

            2.Кількість замовників на будівництво (реконструкцію).

            3.Кількість замовників на будівництво, які у відповідності до рішення звільнені від внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури населених пунктів Старосалтівської об’єднаної територіальної громади.

            4.Рівень поінформованості суб’єкта господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

            5.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

16.Заходи відстеження результативного регуляторного акта

            Відстеження  результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно зі ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

            На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що прийняття цього регуляторного акта є доцільним. Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до місцевого бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

 

 

Старосалтівський селищний голова                                                                     Коновалов Е.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку залучення,

 розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

Старосалтівської селищної ради

(об’єднаної територіальної громади)

 

            З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо визнання порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади), створення та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради, на виконання вимог ч.1 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:
  1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) (додаток1);
  2. Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) (додаток 2 );
  3. Розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради (додаток 3).
 2. Делегувати виконавчому комітету селищної ради:

2.1.Затвердження складу комісії з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї;

2.2.Розробити і затвердити Методику контролю та моніторингу надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

3. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянку у використання при укладанні договорів оренди земельних ділянок мають передбачатися зобов’язання відповідного суб’єкта щодо укладення при будівництві нового об’єкта або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з селищною радою Договору про пайову участь інфраструктури населених пунктів Старосалтівської об’єднаної територіальної громади та сплати пайового внеску відповідно  до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

4. При  видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи використанні замовника, має передбачатися інформування щодо зобов’язання замовника укласти з селищною радою Договору про пайову участь населених пунктів Старосалтівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) та сплатити пайовий внесок відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5. Дане рішення вступає в силу з моменту його офіційного оприлюднення у районній газеті «Хлібороб» та на офіційному сайті Старосалтівської селищної ради http://stsaltiv.gov.ua.

6. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови ____________________________________________________________________.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію комісії з питань ____________.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь