A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старосалтівська громада
Харківська область, Чугуївський район

Програма контролю за утриманням домашніх тварин

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ____ сесії Старосалтівської

селищної ради ______ скликання 

«___»  _________ 2017 року №

 

 

 

 

Програма

«Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки»

ВСТУП

В багатьох населених пунктах Харківської області гостро постає питання надмірної кількості безпритульних тварин, яке необхідно вирішувати законними та гуманними методами.      

В даній Програмі розкривається питання регулювання чисельності домашніх тварин, та пропонуються гуманні і законні методи його вирішення з метою скорочення чисельності безпритульних тварин та поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у населених пунктах Старосалтівської об’єднаної громади.

Як показує світовий досвід та досвід міста обласного значення Харкова, масове знищення тварин не вирішує проблеми зменшення їх чисельності, а навпаки - сприяє створенню неконтрольованої ситуації з чисельністю безпритульних тварин (оскільки завжди існує міграція приміських тварин на «вільні території» міста), є найбільш неефективним та економічно витратним методом її регулювання та провокує ескалацію жорстокості в суспільстві.

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є реалізація заходів запобігання неконтрольованого розмноження тварин, що мають власників, та безпритульних тварин, здійснювана державною та / або місцевою владою за участю громадських організацій. Засобами такого попередження є:
            1. Масова стерилізація безпритульних собак і кішок (впровадження методу ОСВ (відлов – стерилізація – вакцинація –повернення на місцк мешкання);
            2. Пільгова масова стерилізація тварин, що мають власника, для соціально вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу - пенсіонери, інваліди тощо.), заходи щодо заохочення стерилізації;

3. Просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, публікації, теле- та радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо).

            4.Інші заходи, які пропонуються в даній програмі.

 Масова стерилізація безпритульних тварин протягом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження їх чисельності на території Старосалтівської селищної ради. Продовження цієї роботи протягом наступних кількох років, в тих же обсягах, дозволить довести чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного для селищного середовища.

Безпритульним тваринам, які пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус "санітарної собаки селища" і вони можуть бути випущені в середовище.

Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження" встановлено правові норми в сфері поводження з тваринами. Статтею 24 цього Закону передбачено наявність місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

Таким чином, з урахуванням ситуації, яка склалася в сфері поводження з домашніми тваринами, а також положень зазначеного Закону, виникла нагальна необхідність в розробці та прийнятті Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності в населених пунктах Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області (далі - Програма).

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Одним із важливих критеріїв належності до розвинутої цивілізації є ставлення суспільства до тварин.

На території населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області приблизно кожна 2-га родина має домашню тварину. Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, однак їх неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них власників тварин, з вини яких вони стають загубленими, кинутими у місцях продажу, призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.

Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та відповідно чисельністю безпритульних тварин в Харківській області потерпають і мешканці населених пунктів, у т.ч. мешканці населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади та самі тварини:

1. Більшість бездоглядних собак, на яких скаржаться мешканці, є, насправді, такими, що мають власників, тому виникає необхідність впливати на господарів домашніх тварин і заборонити їм випускати собак в самовигул, так як це візуально збільшує кількість безпритульних собак, що викликає роздратування жителів, а також створює загрозу укусів для людей. Розпізнати безпритульних від тих, які мають власників неможливо, так як на багатьох собаках немає нашийників.

               2. Не маючи можливості прилаштувати потомство від своїх домашніх тварин, господарі викидають цуценят і кошенят, постійно збільшуючи кількість безпритульних тварин.

               3. Через заборону відстрілу диких тварин (зокрема лисиць), через збройний конфлікт на сході України значно збільшилася їх кількість, тому вони розширюють ареал свого проживання і йдуть в населені пункти, де їх приваблює можливість добути легку їжу зі сміттєвих баків, або вони також крадуть свійську птицю і дрібних тварин (кролів, нутрій, кішок). Дикі тварини є природним вогнищем сказу, тому становлять небезпеку для людей і домашніх тварин. Єдиний спосіб захисту домашніх тварин від смертельного невиліковного захворювання - щорічна поголовна вакцинація від сказу.

               4. Через відсутність у достатній кількості створених та належним чином облаштованих місць та зон для вигулу, дресирувальних майданчиків власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, у зелених і рекреаційних зонах, що призводить до збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами.

               5. З іншого боку, неналежний догляд за домашніми тваринами та велика чисельність безпритульних тварин призводять до того, що тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними хворобами. Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до байдужого, негативного, жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.

 

               Причинами зазначених явищ є:

- недосконалість нормативно-правової бази у цій сфері.

               Діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування.

 

- відсутність мотивації серед власників тварин до дотримання встановлених правил утримання тварин.

               Не створені належні умови для утримання тварин: не створена відповідна інфраструктура-місця і зони для вигулу, недосконала система реєстрації та ідентифікації тварин, контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим переміщенням.

 

- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників тварин та мешканців населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади спричиняє те, що основна частина власників тварин взагалі не дотримуються правил утримання тварин;

 

- недостатній рівень інформованості волонтерів, що опікуються безпритульними собаками та котами, та відсутність можливості стерилізації опікуваних тварин спричиняє те, що значна частина підопічних тварин не стерилізована, наслідком чого є подальша народжуваність безпритульних тварин.

 

               Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:

               1. Тварин, які мали власника, але були загублені, залишені з ініціативи власника на вулиці, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо. Слід зазначити, що подібні явища мають місце внаслідок неконтрольованого та безвідповідального розмноження домашніх тварин;

               2. Розмноження існуючих безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8 - 12 цуценят);

               3. Безпритульних тварин, які мігрували з інших населених пунктів на так звані "вільні території".

               Тому виникла необхідність прийняття даної Програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки», яка враховує актуальність проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль над утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у населених пунктах Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

 

Мета Програми

           

            Основною метою реалізації даної Програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки» є:

- Здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин, які мають власників, на території населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області;

- Зменшення кількості безпритульних тварин на території населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківській області гуманними методами (з застосуванням методу ОСВ та масової стерилізації домашніх тварин, що мають власників);

- Створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин;

- Зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;

- Впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

            Програма визначає основні засади гуманного утримання та поводження із тваринами на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області; правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами.

            Програма спрямована на формування у населених пунктах Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області повноцінного співіснування людей і тварин та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає законодавству України.

            Дія Програми поширюється на собак і котів, які мають власників, а також на безпритульних собак та котів, які знаходяться на території Старосалтіської селищної ради Вовчанського району Харківської області.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

строки виконання Програми

 

               3.1. Правові аспекти

               Програма розроблена відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

            Програма базується на Конституції України, законах України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", стандартах і директивах Міжнародного Епізоотичного Бюро (ОІЕ) 2009 року, рекомендації Міжнародної коаліції по регулюванню чисельності тварин-компаньйонів (ICAM Coalition) 2007 року.

            У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

домашні тварини (непродуктивні) - собаки та коти, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна), що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи, а також повинні бути ідентифіковані;

безпритульні тварини - собаки та коти, покинуті, загублені, що втекли або іншим чином залишилися поза межами свого утримання без догляду людини, а також ті з них, що утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

метод ОСВ – (рос.мовою: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат на место обитания);

опікувані тварини - піддані щепленням та стерилізації собаки та коти, що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;

опікун тварини - фізична особа, підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що опікуються тваринами на волонтерських засадах і несуть відповідальність за стан тварини;

опіка над твариною - догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;

власник тварини - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству, і несе відповідальність за стан тварини та її дії згідно з чинним законодавством;

стерилізація - гуманний метод регулювання чисельності тварин шляхом хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

реєстрація та облік тварин - процес обліку та ідентифікації тварин шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її власника або опікуна до загальної чи  бази з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення" від 25.05.2011 N 616 та ін., видача власникам або опікунам тварин реєстраційних посвідчень та відмітних знаків з метою контролю за чисельністю тварин на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківській області та за дотриманням власниками та опікунами тварин ветеринарних та санітарно-епідеміологічних вимог;

ідентифікація тварин - присвоєння тварині особистого ідентифікаційного номера шляхом електронної ідентифікації, маркування, чіпування тощо.

 

3.2.Позиція Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо неселективного вилучення як методу контролю поширення вірусу сказу і чисельності бездоглядних собак.
          До 1990 року неселективне безповоротне вилучення тварин з довкілля (знищення тварин в середовищі існування, вилов і знищення в притулках, а також вилов і довічне утримання в притулках) було основною стратегією по боротьбі з розповсюдженням сказу собак. Дана стратегія була схвалена Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я (ВООЗ). 
           Після серії наукових досліджень та консультацій на тему екології собак і поширення вірусу сказу Всесвітня Організація Охорони Здоров'я змінила свою позицію щодо ефективності неселективного безповоротного вилучення тварин із середовища проживання в боротьбі зі сказом собак.

На даний момент ВООЗ дотримується наступної позиції:

1. Знищення собак в середовищі існування, також як і інші методи неселективного вилучення (вилов і знищення в притулку, вилов і довічне утримання у притулку) не тільки не є ефективними заходами по боротьбі зі сказом, але і можуть мати контрпродуктивні наслідки.
             2. Вакцинація в поєднанні з гуманним регулюванням чисельності собак є єдиною ефективною мірою по боротьбі зі сказом.

У той час як масові кампанії з вакцинації собак неодноразово доводили свою ефективність у боротьбі зі сказом собак, не існує ніяких даних, які доводять, вплив безповоротного вилучення собак на чисельність собак або на поширення вірусу сказу. Масове знищення собак не повинно бути складовою частиною стратегії по боротьбі з розповсюдженням сказу собак, оскільки масове знищення собак не тільки не є ефективним заходом по боротьбі з поширенням вірусу сказу, а й може мати контрпродуктивні наслідки для програм вакцинації собак.

Важливо відзначити, що ВООЗ підтримує як парентеральну, так і пероральну вакцинацію собак від сказу, не залежно від їх віку.

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, яка співпрацює з організаціями захисту тварин з метою стимулювання проведення заходів ОСВ собак, і яка закликає до відповідального утримання собак в якості складової частини комплексних програм по боротьбі зі сказом серед людей і собак.

 

3.3.Заходи щодо виконання завдань Програми.

Заходи щодо зменшення кількості безпритульних тварин на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області гуманними методами (з застосуванням методу ОСВ та масової стерилізації домашніх тварин, що мають власників):

1. Безкоштовна масова стерилізація безпритульних тварин.

2. Одночасно зі стерилізацією безпритульних тварин проведення вакцинації проти сказу та обробки від паразитів.

3. Надати можливість стерилізації за пільговими цінами домашніх тварин для малозабезпечених верств населення.

4. Пропаганда стерилізації, вакцинації, реєстрації та неприпустимість викидання домашніх тварин.

5. Кліпсування безпритульних тварин.

6. Зобов'язати всіх власників реєструвати своїх домашніх тварин під час щорічної подворової вакцинації від сказу та видавати їм номерні знаки (жетони), які необхідно прикріпити на нашийник (ст.22 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»).

7. Вплив за допомогою штрафів на власників домашніх тварин і попередити їх про відповідальність за випуск собак в самовигул, а також за покуси, які їх домашні собаки можуть завдати людям.

8. Контроль за дотриманням ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження".

9. Контроль за утриманням собак на закритих територіях.

10. Залучення волонтерів до реалізації методу ОСВ, передбаченого Програмою.

11. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо поводження з домашніми тваринами та виховання гуманного ставлення до тварин.

 

Обгрунтування необхідності застосування методу ОСВ.

Для скорочення чисельності тварин застосовують два відомих у світі методи - ОСВ (отлов- стерилізація - вакцинація від сказу і повернення на місце проживання) і безповоротний вилов (вилучення з середовища проживання з подальшим знищенням тварин або їх розміщенням в притулку і подальшим прилаштуванням).

У разі вибору методу безповоротного вилову необхідно укладати договори про вилов з підприємствами, що мають повноваження відловлювати тварин і щороку витрачати бюджетні кошти на вбивство бездомних тварин, тобто боротися з наслідками проблеми, не впливаючи на її причини.

Періодичні разові акції по вилову та вбивству невеликої кількості собак без системної роботи по постійному скороченню чисельності тварин гуманними методами не принесуть результату, так як популяція собак дуже швидко відновиться за рахунок їх безконтрольного розмноження та викидання незатребуваного потомства домашніх тварин на вулицю. Тому такі дії безсумнівно підірвуть імідж органів місцевого самоврядування та однозначно визвуть обурення жителів населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського із залученням громадськості, як це відбувається в деяких містах, де мають місце негуманні методи вбивства тварин.

Також в цьому випадку Старосалтівська селищна рада змушена буде регулярно виділяти кошти з бюджету на вилов безпритульних собак. Тому цей метод вважається не ефективним методом регулювання чисельності безпритульних тварин. Необхідно вплинути на саму причину появи постійного припливу безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського. З цього приводу рекомендуються краще вкладати гроші місцевого бюджету в дану Програму.

До того ж у населених пунктах Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського, оточеною природною зоною, безпритульні та домашні собаки виконують роль прикордонників і відлякують диких тварин (які є осередком природного сказу), перешкоджаючи їх проникненню в населений пункт. Вони виконують дуже важливу роль в підтримці безпечної епідеміологічної ситуації, захищають домашніх тварин і людей від покусів дикими скаженими тваринами, а також зберігають домашню птицю і кролів від викрадення дикими тваринами.

Метод ОСВ є єдиним законним і гуманним методом регулювання (скорочення) чисельності безпритульних тварин, який також сприяє вихованню гуманного ставлення до тварин та формуванню здорового суспільства, і розумінню цінності життя.

 

Здійснення опіки над безпритульними тваринами

Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу перебування під відповідальність опікунів, обов'язково мають бути ідентифіковані (в т. ч. візуально). Для чого тварину кліпсують, та заносять ідентифікаційний номер до реєстру безпритульних тварин до яких застосований метод ОСВ.

Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, внесена в реєстр як опікун безпритульних тварин.

Опіка безпритульних тварин здійснюється опікунами за активної підтримки органів Старосалтівської селищної ради  та громадських організацій.

В обов'язки опікунів безпритульних тварин входить:

- забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;

- здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;

- забезпечувати (за необхідності) надання ветеринарної допомоги опікуваним тваринам;

- гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами;

- проводити роботу з влаштування тварини до нових власників.

Опікун безпритульної тварини має право:

- отримувати безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення безпритульної тварини;

- отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин за три-п'ять днів до здійснення вилову;

- доставляти безпритульну тварину для оформлення над нею опіки в заклади ветеринарної медицини, пункти тимчасової перетримки, пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;

- представляти інтереси опікуваної тварини у розв'язанні конфліктів, пов'язаних з нею, в разі їх виникнення.

 

 

Заходи щодо поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області:

1. Підвищувати у власників рівень культури утримання тварин (інформувати власників про недопущення вигулювати тварин на дитячих майданчиках, прибирати за своїми тваринами, регулярно проводити їм профілактичні обробки проти зовнішніх і внутрішніх паразитів);

2. Розташовувати майданчики для вигулу собак в зручних і безпечних для тварин і для людей місцях, обладнавши їх урнами для збору екскрементів;

3. Закривати пісочниці захисними щитами на огороджених територіях (дитсадках та ін.). Стежити за цілісністю огорожі об'єктів, щоб запобігти проникненню домашніх і бездомних собак на територію, а також території обладнати заборонними табличками.

 

Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми, навчально-просвітницької роботи та соціальної реклами передбачає:

- підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчим органом селищної ради, відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

- видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців селища;

- розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

- виготовлення та розміщення при можливості соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів);

- пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

 

Пропозиції зоозахисних організацій Харківської області щодо впровадження даної Програми (методу ОСВ та пільгової масової стерилізації домашніх тварин, що мають власників для малозабезпечених громадян).

Зоозахисні організації  Харківської області можуть запропонувати варіанти вирішення проблеми, виходячи з власного досвіду, а саме проводити  виїзні стерилізації тварин на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області.

Для цього волонтери розклеюють інформаційні листівки про стерилізацію і збирають заявки на стерилізацію домашніх і безпритульних тварин (не менше 10 тварин в день) по території населеного пункту.

Після цього призначається день приїзду виїзної бригади ветлікарів з м. Харкова до смт Старий Салтів або до іншого населеного пункту (в залежності від кількості заявок), сповіщаються господарі домашніх тварин і опікуни безпритульних тварин, які записалися на стерилізацію.

Для проведення операцій необхідно невелике опалювальне приміщення (якщо це буде холодний період року), з водою і світлом, де два ветлікаря проводитимуть стерилізацію в порядку черговості запису. Розрахунок по пільговій стерилізації власницьких домашніх тварин проводиться з власниками цих тварин. Розрахунок по стерилізації безпритульних тварин проводиться Старосалтівською селищною радою за Договором про надання послуг та Актами прийому виконаних робіт.

Безпритульним тваринам на вухо прикріплюється кольорова пластикова бірка (кліпса) з індивідуальним номером, по якій можна впізнати тварину. Власникам домашніх тварин видається жетон, який вони зобов'язані прикріпити до нашийника. Одночасно тварини вакцинуються від сказу з видачою довідки і проводиться профілактика зовнішніх і внутрішніх паразитів (блох і глистів).

З господарями тварин проводиться інформаційно-просвітницька робота та роздаються листівки, що попереджають:

1. Про обов'язок утримувати тварин в межах свого подвір'я і не випускати в самовигул.

2. Про щорічну вакцинацію тварин від сказу і відповідальність за відмову від вакцинації, так як це ставить під загрозу здоров'я людей та інших домашніх тварин. (Разом з вакцинацією необхідно вести облік домашніх собак і вручати господарям попереджуючі листівки).

3. Про необхідність контролювати народжуваність своїх тварин і про можливість стерилізації домашніх тварин за пільговими цінами.

4. Про те, що за викидання тварин передбачена відповідальність, а тварин можна пристроювати через місцевих волонтерів – зоозахисників, які будуть розміщувати оголошення про прилаштування тварин на сайтах зоозахисних організацій.

 

Вартість стерилізації собаки середнього розміру  становитиме близько 650 грн., кішки близько 400 грн. В цю вартість включено: відлов, стерилізація з розсмоктуючою ниткою, наркоз, антибіотик, вакцинація від сказу, обробка від паразитів. Також зоозахисні організації Харківської області пропонують кліпсування безпритульних тварин та жетон на нашийник для власницьких тварин з індивідуальними номерами, для їх ідентифікації (для безпритульних тварин це буде означати, що вони стерилізовані та вакциновані від сказу, а для власницьких, що вони стерилізовані, вакциновані від сказу та мають власника). Кліпса чи жетон будуть коштувати 20 грн. Вони будуть вноситися до реєстру тварин, який буде зберігатися у відповідних органах.

Крім того, необхідно запровадити програму масової пільгової (за доступними цінами) стерилізації домашніх тварин, що мають власників для малозабезпечених верств населення.

Термін дії Програми 2017-2021 р.р. Програма розрахована на 4 роки, саме стільки часу необхідно для того, щоб побачити реальні результати від впровадження цієї програми.

 

 

 

 

Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- зменшення кількості безпритульних тварин на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження методу ОСВ до безпритульних тварин, та пільгової масової стерилізації до домашніх тварин, що мають власників, тобто вплив на джерела поповнення безпритульних тварин.

- розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, інформаційно-просвітницьких засобів посилення відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності, гуманного поводження з тваринами;

- забезпечення масовості й системної стерилізації тварин, розробка і здійснення планів районованого вилову, стерилізації, вакцинації з подальшим випуском на місця проживання під опіку безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки тварин;

- визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами;

- вдосконалення системи обліку та ідентифікації домашніх і безпритульних тварин, та створення баз даних тварин на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову, перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних тварин до ареалу перебування).

 

Результати виконання Програми

 

В результаті реалізації Програми на території населених пунктів Старосалтівської об’єднаної громади Вовчанського району Харківської області планується скорочення чисельності безпритульних тварин до прийнятного для даного населеного пункту мінімуму, всі безпритульні тварини, котрі являються також природними прикордонниками та охороняють населені пункти від проникнення диких тварин (природнього вогнища сказу) будуть стерилізовані, вакциновані, матимуть опікунів, які будуть слідкувати за щорічною їх вакцинацією та регулярною обробкою від паразитів. Безпритульні собаки будуть мати кліпси, а власницькі жетони на нашийниках, за якими їх можна буде ідентифікувати, стерилізовані безпритульні тварини не будуть агресивними та не будуть скупчуватися в зграї. В результаті інформаційно-просвітницької роботи серед населення виховається гуманне ставлення до тварин, а надання можливості пільгової стерилізації власникам домашніх тварин – забезпечить стійку мінімальну кількість безпритульних тварин в населеному  пункті, оскільки не буде зайвого приплоду домашніх тварин.
 

Прогнозовані розрахунки видатків на реалізацію

Програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки»

 

 

з/п

Напрямки діяльності щодо реалізації мети Програми

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

2017

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Стерилізація собак

30 000

60 000

60 000

50 000

40 000

Всього:

240 000

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старосалтівської селищної ради на 2017 - 2021 роки»

1.

Ініціатор розроблення

Програми:

 

Громадська організація «Фонд розвитку громад»

2.

Підстава:

 

Закони України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", стандартах і директивах Міжнародного Епізоотичного Бюро (ОІЕ) 2009 року, рекомендації Міжнародної коаліції по регулюванню чисельності тварин-компаньйонів (ICAM Coalition) 2007 року.

3.

Розробник програми:

Громадська організація «Ліга допомоги тваринам» та інші громадські організації Харківської області

4.

Головний розпорядник коштів:

Старосалтівська селищна рада

5.

Відповідальний виконавець

програми :

Старосалтівська селищна рада

6.

Термін реалізації програми

2017 - 2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які

беруть участь у виконанні

програми:

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

240 000 грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми:

Кошти місцевого бюджету

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь